Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Beleids- en wetsevaluatie

Beleid gaat bij voorkeur gepaard met onderzoek waarmee de effecten van dat beleid zichtbaar gemaakt worden. De onafhankelijkheid hiervan is van groot belang. Een voorbeeld van deze methode is ons onderzoek naar de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Het Verwey-Jonker Instituut voerde in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de kinderbeschermingswetgeving uit.