Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Beleids- en wetsevaluatie

Beleid gaat bij voorkeur gepaard aan onderzoek waarmee de effecten ervan zichtbaar gemaakt worden. De onafhankelijkheid hiervan is van groot belang. Een voorbeeld van deze methode is ons lopende onderzoek naar de Wet Jeugdbescherming. Het Verwey-Jonker Instituut voert, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, een tussentijdse evaluatie van de nieuwe Jeugdwet uit, met het doel om in kaart te brengen hoe de uitvoering van de kinderbeschermingswetgeving verloopt. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2018 afgerond.