Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Expertises

Het Verwey-Jonker Instituut is van vele markten thuis. We hanteren in ons onderzoek alle mogelijke vormen van (sociaal-wetenschappelijk) onderzoek: van geavanceerde statistische data-analyse tot diepte-interviews met moeilijk bereikbare groepen. Onze circa veertig onderzoekers hebben ervaring met allerlei methoden en technieken, en we ondersteunen elkaar in het steeds verder ontwikkelen daarvan. Op deze pagina vindt u een overzicht van de mogelijkheden, weergegeven in onze methodische tafel van dertien.