Onno de Zwart nieuwe algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 23-07-2019
Nieuws
Dr. Onno de Zwart (1967) wordt per 15 november 2019 de nieuwe algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut. De Raad van Toezicht heeft het positieve advies van de ondernemingsraad en de adviescommissie vandaag unaniem overgenomen. “Ik ben zeer vereerd dat de Raad van Toezicht mij heeft benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur / algemeen directeur”, aldus De Zwart.

 

Het Verwey-Jonker Instituut is blij met de komst van Onno de Zwart. Een manager die inhoud en proces op een daadkrachtige manier weet te verbinden. Als directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp, gaf hij mede vorm aan de decentralisaties in Rotterdam. Onno de Zwart brengt ook de nodige expertise mee op het terrein van Wmo, wijkteams, jeugdhulp, informele zorg en bewonersorganisaties. ‘Maatschappelijk resultaat gebaseerd op een inhoudelijke visie staat daarbij voor mij steeds voorop’, aldus De Zwart.

Dr. Onno de Zwart volgt Prof. dr. Majone Steketee op, die de afgelopen jaren deze functie uitoefende. Zij wordt wetenschappelijk directeur bij het Verwey-Jonker Instituut. Prof. dr. Hans Boutellier neemt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, in oktober van dit jaar afscheid als wetenschappelijk directeur. Hij blijft echter als wetenschappelijk adviseur bij het Verwey-Jonker Instituut en het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) betrokken.

Onno de Zwart heeft zijn directierollen altijd gecombineerd met een breed palet aan nevenfuncties, zoals lidmaatschappen van commissies voor ZonMW, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein en richtlijnen voor de jeugdhulp. Hij kent het Verwey-Jonker Insituut vanuit die functies goed en wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het instituut. De combinatie van de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur en algemeen directeur (boegbeeld en management) naast een inhoudelijke verantwoordelijkheid, trekt hem aan.

Juist in deze tijd van grote veranderingen, is onafhankelijk onderzoek van een toonaangevende organisatie als het Verwey-Jonker Instituut, belangrijker dan ooit.

Gedegen onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen en naar het effect van interventies, is nodig om te kunnen reflecteren op de dagelijkse praktijk en het beleid. Onderzoek dat kan bijdragen aan een vitale, stabiele samenleving met kansen voor iedereen. Daar wil ik me graag voor inzetten.”
“Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega-bestuurder Majone Steketee, alle medewerkers en partners in het veld voor het Verwey-Jonker Instituut aan de slag te gaan.”

Onno de Zwart nieuwe algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: