Mensen met een migratieachtergrond zitten door coronacrisis op de klapstoel van de economie

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 23-04-2020
Nieuws
Het recente SCP-rapport’ Ervaren discriminatie in Nederland II’, laat zien dat Nederlanders met een migratieachtergrond minder discriminatie hebben ervaren bij het zoeken naar werk dan in 2013. Het rapport waarschuwt echter ook voor een terugslag wanneer de economische omstandigheden weer minder gunstig zijn. Dat scenario kan nu door de coronacrisis snel dichterbij komen, waarschuwen de onderzoekers.

Eerder onderzoek laat zien dat mensen met een migratieachtergrond in crisistijd extra hard worden getroffen. Zij zijn namelijk oververtegenwoordigd in banen en sectoren die gevoeliger zijn voor conjuncturele bewegingen én zij hebben vaker een tijdelijk contract. Bij laagconjunctuur raken zij veelal als eerste hun baan kwijt. Daarnaast laat onderzoek zien dat discriminatie een grotere rol speelt als het conjunctureel minder goed gaat: werkgevers laten etnische achtergrond zwaarder meewegen in de selectie als zij veel keuze hebben in het aanbod van personeel.

Ga naar de website van Kennisplatform Inclusief Samenleven om het volledige artikel te lezen.

Mensen met een migratieachtergrond zitten door coronacrisis op de klapstoel van de economie

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: