KIS-leerstoel Polarisatie en veerkracht gevestigd aan de VU

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 08-01-2020
Nieuws
Het Kennisplatform Inclusieve Samenleving heeft een bijzondere leerstoel ingesteld aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij zal worden bekleed door Hans Boutellier.

Vlak voor de kerstvakantie heeft het College van Bestuur van de VU met de komst van de KIS-leerstoel Polarisatie & Veerkracht ingestemd. Hij wordt gekoppeld aan het Expertise lab Polarisatie van het Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht, dat onder leiding staat van prof. Jacqueline van Stekelenburg.

De leerstoel wordt in eerste instantie gevestigd voor een periode van twee jaar. In die periode zal hij worden bekleed door Hans Boutellier: ‘Polarisatie is een van de grote thema’s van deze tijd. Het is belangrijk om te voorkomen dat culturele tegenstellingen en conflicten niet escaleren tot vijandschap. Dat heeft veel te maken met de kwaliteit van de samenleving.’

Hans Boutellier is vanaf het begin (2015) betrokken bij KIS, en is als wetenschappelijk adviseur verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. Met de leerstoel wordt de band van KIS met de wetenschappelijke wereld versterkt. Het past bij de ambitie van KIS om het netwerk te vergroten met kennispartners en professionele partijen.

Voor informatie of vragen over de KIS-leerstoel kan men terecht bij de communicatieafdeling van KIS.

KIS-leerstoel Polarisatie en veerkracht gevestigd aan de VU

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: