Hoe gaat het met jongeren uit de JeugdzorgPlus?

Op zoek naar respondenten
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 02-04-2019
Nieuws
JeugdzorgPlus is een speciale inrichting voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek. Er zijn verschillende JeugdzorgPlus locaties in Nederland. JeugdzorgPlus is gericht op jongeren met dermate ernstige gedragsproblemen dat zij worden gezien als een mogelijk gevaar voor zichzelf of voor anderen. De plaatsing is gesloten, dat betekent dat in een JeugdzorgPlus-instelling vrijheidsbeperkende maatregelen (zoals opsluiting, separatie, fouilleren) kunnen worden genomen.

Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut gaan dit jaar in gesprek met jongeren die in de periode 2008-2013 in een instelling voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus, hebben gezeten. Deze vorm van jeugdhulp bestaat nu zo’n tien jaar. We willen graag horen hoe het nu met deze jongeren gaat.

Wat is de bedoeling van het onderzoek?

Met het onderzoek krijgen we inzicht in het welzijn van de jongeren: hoe gaat het nu met hen op het gebied van wonen, opleiding, werk, sociaal netwerk, financiën en gezondheid? Daarnaast willen we weten wat hen heeft geholpen en wat hen juist niet heeft geholpen op de langere termijn, in de JeugdzorgPlus en in de periode daarna. De ervaringen van de jongeren die we met dit onderzoek ophalen, dragen bij aan verbetering van de behandeling en ondersteuning van de jongeren in de JeugdzorgPlus en de hierop volgende nazorg. De jongeren worden geïnterviewd.

Hoe gaat het interview?

We gaan met de jongeren in gesprek over een lange periode en over heel veel verschillende onderwerpen. Om het overzicht te houden en om ervoor te zorgen dat alle onderwerpen aan bod komen die belangrijk zijn, gebruiken we een tijdlijn met pictogrammen. De jongere kan zo zijn of haar verhaal vertellen, terwijl de tijdlijn zich steeds verder vult.

Op zoek naar meer respondenten

In de eerste maanden van 2019 hebben we al bijna 40 jongeren geworven voor ons onderzoek. Bij 30 jongeren zijn inmiddels interviews afgenomen. We zijn nog steeds op zoek naar respondenten en kunnen jouw hulp daarbij gebruiken! Heb je in de JeugdzorgPlus gezeten of ken je jongeren die in genoemde periode in de JeugdzorgPlus hebben gezeten? Kijk dan op de Facebookpagina. Je kunt ook direct contact opnemen via jeugdzorgplus@verwey-jonker.nl, of bellen/appen naar 06-53546223. Jongeren ontvangen als dank voor hun deelname 25 euro.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en de Hogeschool Utrecht.

Deel dit nieuwsbericht op: