Het (financiële) rendement van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam

Wat levert het werk van vrijwilligers de samenleving op?
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 29-07-2019
Nieuws
In opdracht van de gemeente Rotterdam voert het Verwey-Jonker Instituut op het moment onderzoek uit naar de maatschappelijke rol van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam. Met andere woorden: wat levert de inzet van deze organisaties de Rotterdamse samenleving kwalitatief en financieel op? In 2008 is soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Kranten kopten toen: ‘Door de inzet van de kerken bespaart de Rotterdamse samenleving als geheel jaarlijks tussen de 110 en 133 miljoen euro.’

 

Inmiddels zijn we 10 jaar en een aantal grote ontwikkelingen verder, waaronder de decentralisatie van Rijksoverheidstaken op het gebied van welzijn, zorg en jeugd in 2015. We stellen onszelf in dit onderzoek dan ook de vraag:
Wat hebben de ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar betekend voor de rol van levensbeschouwelijke organisaties in de samenleving?
Het onderzoek is van begin tot eind opgezet met vertegenwoordigers van de levensbeschouwelijke organisaties MARA, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen010 en Convent der kerken Rotterdam. Zij vertegenwoordigen, of hebben contact met de gevestigde en nieuwe christelijke gemeenschappen, islamitische stichtingen en moskeeën, levensbeschouwelijk geïnspireerde welzijnsstichtingen en voorgangers van uiteenlopende religieuze groeperingen.

Inclusief onderzoek

Het onderzoek voeren we op inclusieve wijze uit. Samen met de grootste vertegenwoordigers (in Rotterdam) van de onderzoekspopulatie regelmatig om tafel zitten om alle stadia van het onderzoek te bespreken. Met één helder doel voor ogen: een compleet en kwalitatief hoogwaardig onderzoek leveren.

Een intensieve en gelijkwaardige samenwerking dus, maar wel met een heldere taakverdeling. Wij hebben in de rol van projectleider en penvoerder de eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek, conclusies en aanbevelingen. De vijf Rotterdamse organisaties denken bij alle onderdelen mee, zoals bij de fine-tuning van de vragenlijsten en het duiden van de resultaten. Bovendien hebben zij een grote rol in het bereiken van de levensbeschouwelijke verbanden en gemeenschappen. Hun netwerken tezamen beslaan zo’n 200 organisaties.

Volgens projectleider Jessica van den Toorn: ‘We willen inzichtelijker krijgen wat deze organisaties allemaal doen in de stad. Waar besteden ze hun uren, taken en mensen aan? En wat is de motivatie van betrokken vrijwilligers? Ook andere gemeenten dan Rotterdam kunnen van deze inzichten leren.’

Het onderzoek loopt tot 1 mei 2020.

Stageplekken

We zijn op zoek naar een stagiair(e) die wil ondersteunen tijdens het onderzoek. Heb jij ervaring met sociaal (maatschappelijk) onderzoek, ben je WO opgeleid en op zoek naar een stage? Kijk dan hier voor meer informatie over de vacature.

Deel dit nieuwsbericht op: