Gezocht: ouderinitiatieven gericht op opgroeien in een multi-etnische omgeving

KIS doet onderzoek naar dergelijke initiatieven, en gaat hier graag met u over in gesprek.
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 07-04-2020
Nieuws
Wilt u graag dat uw kind samen met leeftijdsgenootjes van andere achtergronden opgroeit, en heeft u ervaring met initiatieven op dit gebied? Op school bijvoorbeeld, in de wijk en bij de sportclub? Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) doet onderzoek naar dergelijke initiatieven, en gaat hier graag met u over in gesprek.

Het maakt niet uit of de initiatieven nog lopen of zijn afgerond, of u zelf initiatief heeft genomen of ergens aan deelneemt, en of het doel wel of (nog) niet is bereikt: de KIS onderzoekers horen graag verschillende ervaringen. We zoeken daarbij vooral naar ervaringen van ouders zonder migratieachtergrond. Omdat we in onderzoek zien dat juist deze ouders en hun kinderen soms weinig contacten hebben met mensen met een andere culturele achtergrond dan zijzelf.

Wij zijn benieuwd naar de knelpunten, succesfactoren en aandachtspunten van ouderinitiatieven in de praktijk. Wat zijn de redenen dat u voor uw kind verbinding over etnische grenzen heen zoekt? Hoe doet u dat? Wat zijn uw ervaringen daarbij? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we dergelijke initiatieven stimuleren en ouders en/of professionals daarbij ondersteunen?

Oproep

Wilt u uw ervaring met ons delen? Mail dan naar amesic@verwey-jonker.nl. Door de coronacrisis zijn velen van ons aan huis gebonden, en aan het passen en meten met ons werk en onze kinderen. Wij hopen toch dat u even de tijd wilt nemen om via de mail contact met ons op te nemen. De interviews zullen gaan via telefoon of videobellen.

Ons gehele onderzoeksteam dankt u en wenst u en uw familie veel gezondheid en warmte toe in deze tijd!

Deel dit nieuwsbericht op: