De samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulp

Niels Hermens verdedigt proefschrift
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 06-12-2018
Nieuws
Onderzoeker Niels Hermens promoveerde deze week bij de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van Wageningen University op een proefschrift over de samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulporganisaties. Deze samenwerking is nodig om meer kwetsbare kinderen en jongeren te begeleiden naar sportverenigingen, en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling. In zijn proefschrift zet Hermens uiteen wat hiervoor nodig is.

In sportverenigingen kunnen kwetsbare kinderen en jongeren zich positief ontwikkelen. De samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulp die hiervoor nodig is, blijkt echter niet eenvoudig. De jeugd- en sportsector verschillen sterk in doelstellingen, werkwijze en organisatiestructuur. Waar een jeugdhulporganisatie bijvoorbeeld gebaseerd is op hoofdzakelijk betaalde professionals en geformaliseerde procedures, draaien sportverenigingen vooral op onbetaalde vrijwilligers en informele relaties.

Een van de aanbevelingen die Hermens doet, is om de samenwerking, en de successen die daaruit voortkomen, goed zichtbaar te maken. Ook is het belangrijk om zowel in de praktijk als op beleidsniveau de sectoren met elkaar te verbinden, en om voort te bouwen op de capaciteiten en kennis die de jeugdhulpverleners en de vrijwilligers van sportverenigingen inbrengen in de samenwerking. Zie voor alle conclusies en aanbevelingen het proefschrift ‘Intersectoral action for positive youth development through sport’.

Hermens zelf werkte van 2008 tot en met 2016 als onderzoeker voor het Verwey-Jonker Instituut. Na een aanstelling van twee jaar als docent en onderzoeker bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, is hij sinds kort opnieuw als senior onderzoeker verbonden aan het instituut.

Niels Hermens

Deel dit nieuwsbericht op: