De impact van de coronacrisis op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 18-12-2020
Aan het eind van de eerste coronagolf hadden 10.000 minder jongeren een baan van minimaal drie dagen per week ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de eerste baankansenmonitor van SEO Economisch Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut onder circa 240 duizend startende jongeren van 16 tot 30 jaar.

De coronacrisis heeft vooral gezorgd voor een valse start op de arbeidsmarkt voor mbo-bol afgestudeerden, jongeren zonder startkwalificatie en uitvallers uit het hoger onderwijs. Deze jongeren hadden ook voor de coronacrisis al minder kans op werk. De kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt is in de eerste maanden van de coronacrisis nog verder toegenomen. Ook jongeren die de arbeidsmarkt op komen met een opleiding met structureel weinig arbeidsmarktperspectief zoals detailhandel, mediatechniek en administratieve dienstverlening en afgestudeerden in coronagevoelige sectoren zoals horeca, luchtvaart en haarverzorging worden hard geraakt. Bovendien is de achterstand in baankansen van jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond verder toegenomen. Jongeren met een mbo-bbl (werken & leren), hbo- of wo-masterdiploma hebben het minst last van de coronacrisis. Hun baankansen zijn nauwelijks afgenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Jongeren die zijn opgeleid als dtp’er of medewerker fotografie op mbo bol niveau 2 hebben hun baankansen fors zien afnemen, van 43 procent vorig jaar naar 28 procent in juni 2020. Ook bol-2 opgeleide administratief medewerkers en secretaressen hebben minder kans op een baan dan een jaar eerder: 40 procent ten opzichte van 47 procent. De baankansen van startende winkelmedewerkers en verkopers zijn afgenomen van 49 procent vorig jaar naar 42 procent na de eerste golf. Dit zijn opleidingen die ook voor de coronacrisis al een relatieve lage baankans boden. Mbo-bol-opleidingen in coronagevoelige sectoren die vorig jaar nog goede kansen boden zijn bijvoorbeeld de mbo-4 opleidingen tot kapper, vliegtuigonderhoudstechnicus of de mbo-3 opleiding tot horecamedewerker. Had vorig jaar juni nog 86 procent van de beginnende kappers een baan, na de eerste coronagolf is dat gedaald naar 74 procent. Afgestudeerde vliegtuigonderhoudstechnici en horecamedewerkers zagen hun baankansen dalen van respectievelijk 88 naar 74 procent en van 81 naar 71 procent. De eerste coronagolf is nauwelijks of zelfs positief van invloed geweest op de baankansen van beginnende artsen, verpleeg- en verloskundigen, onderwijsassistenten en economen.

Onderzoek

Deze monitor is de eerste van vier halfjaarlijkse monitors die onderdeel uitmaken van een meerjarig onderzoek naar de impact van corona op de startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut met subsidie van ZonMw. Voor de eerste monitor zijn de baankansen in juni 2020 van alle jongeren van 16 tot 30 jaar die in 2018-2019 de arbeidsmarkt op kwamen vergeleken met die van jongeren die een jaar eerder de arbeidsmarkt instroomden. Hiervoor zijn data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geanalyseerd.

Methode

Het onderzoek gebruikt integrale gegevens over alle afgestudeerden in 2018-2019 via de Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door het integrale karakter van de CBS Microdata geeft deze monitor een compleet beeld van de arbeidsmarktpositie van alle afgestudeerden in Nederland. Op deze gegevens worden statistische en econometrische analyses uitgevoerd om verschillen nader te analyseren.

Download de publicatie via de website van SEO.

Dit bericht is oorspronkelijk verschenen op de website van SEO Economisch Onderzoek.

 

Wij zoeken jongeren!

 

Voor het vervolg van dit onderzoek willen wij in gesprek met jongeren over hun ervaringen met het zoeken van een baan in corona tijd.

  • Ben je tussen de 16-30 jaar?
  • Ben je in de zomer van 2019 gestopt met je opleiding, of heb je er een afgerond?
  • Heb je nog geen baan (voor minimaal 3 dagen per week)?

Neem dan contact met ons op!
We zoeken vooral jongeren die een mbo opleiding (niveau 2, 3 of 4) hebben afgerond. Voor vragen of om je aan te melden, neem contact op met Marije Voorwinden (06-13936436 / mvoorwinden@verwey-jonker.nl).

Deel dit nieuwsbericht op: