Beschermingsarrangementen

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 02-02-2021
Lopend project
Het is een uitdaging om te komen tot een integraal plan van aanpak wat noodzakelijk is om de complexe problematiek van huiselijk geweld aan te pakken.

Zorgpartijen zijn te weinig op de hoogte van de mogelijkheden van het straf- en bestuursrecht, terwijl veiligheids-partners onvoldoende inzicht hebben in de werkzame interventies van het sociale domein. In dit onderzoek gaan we samen met de veldpartijen in de regio Zaanstreek-Waterland aan de slag door gezamenlijk zorg- en beschermingsarrangementen vast te stellen vanuit de concrete casuïstiek. Vervolgens worden deze arrangementen via een pilot studie geëvalueerd. Het betreft gezinnen waar sprake is van complexe geweldsproblematiek (waaronder ook echtscheidingsproblematiek) en waar verschillende instellingen vanuit het zorg, jeugdbescherming en het veiligheidsdomein betrokken zijn.

Katinka Lünnemann

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: