Opvoeding

Positief opgroeien in Drentse sportverenigingen

Download

ISBN 987-0-5830-733-0

31 pag.

Onderzoek naar verbindingen tussen jeugdzorg- en welzijnsorganisaties en sportverenigingen in Drenthe

Het provinciale programma Positief Opgroeien Drenthe (POD) is gericht op een positief opgroeiklimaat in alle leefmilieus waarin kinderen zich bevinden. Na positieve ervaringen met POD in het onderwijs wil de provincie Drenthe deze kennis nu ook bruikbaar maken voor de sportverenigingen (POD Sport). Het idee is dat als de jeugdzorg en de sport samenwerken, minder kinderen en jongeren ondersteuning vanuit jeugdzorg nodig hebben. Immers, sport kan onder de juiste condities een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Er zijn acht pilots POD Sport uitgevoerd. In dit rapport staat informatie over de resultaten, succesfactoren en knelpunten van vier van deze pilots. Verder bevat het de resultaten van een enquête onder sportverenigingen en jeugdzorg- en welzijnsorganisaties in Drenthe. Ook doen de onderzoekers aanbevelingen voor de verdere uitwerking van POD Sport.