Ondermijning

Impulsen tegen ondermijning

Jolijn Broekhuizen
Hans Boutellier

Met medewerking van
Maaike van Kapel
F. Hermens

Download Strategisch Advies
Download Strategisch Onderzoek
2016
ISBN 978-90-5830-750-7
21 pag.

De Taskforce Brabant - Zeeland wetenschappelijk tegen het licht gehouden
Strategisch advies

De infiltratie van legale branches door criminele organisaties nam in Brabant en Zeeland dusdanige vormen aan dat er een Taskforce werd ingesteld. De Taskforce stimuleert samenwerking tussen verschillende
partijen om deze vorm van ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. We deden een uitgebreid onderzoek naar de werkwijze van en waardering voor deze Taskforce Brabant - Zeeland. Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende partijen? Is deze samenwerking slagvaardig te noemen, gelegd langs een wetenschappelijke meetlat voor slagvaardigheid? Welke bijdrage heeft de Taskforce hieraan geleverd? Deze notitie betreft een strategisch advies, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, over de doorontwikkeling van de Taskforce.