Seksueel en huiselijk geweld

Partnergeweld

Rianne Verwijs
Katinka Lünnemann

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-526-8
44 pag. € 7,00

Achtergrond en risicofactoren

Medewerkers van Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG's) en Vrouwenopvang krijgen dagelijks te maken met uiteenlopende vormen van (mogelijk) huiselijk geweld, waaronder veel (ex-)partnergeweld. Ze maken op basis van hun professionaliteit een inschatting van de veiligheid van de cliënt en bepalen vervolgens welke veiligheidsmaatregelen, hulp en/of opvang nodig zijn. Het gaat om complexe situaties, en het inschatten van risico's is niet eenvoudig. Meer inzicht in achtergronden en risicofactoren kan hen helpen om een goede risico-inschatting te maken.

Deze publicatie biedt een bondig overzicht van de aard, omvang en risicofactoren van partnergeweld. Specifiek wordt stilgestaan bij het onderscheid tussen risicofactoren die samenhangen met partnergeweld, en de factoren die een extra risico vormen op zeer ernstig of zelfs dodelijk partnergeweld. Deze publicatie is bestemd als scholingsmateriaal voor de sector.