Buurten

Visie op de Czaar Peterbuurt/Oostenburg


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Dr. Sima Nieborg, Bewoners en ondernemers Czaar Peterbuurt/Oostenburg

Volledige tekst (pdf)

2005

ISBN 90-5830-18-69
63 pag. € 9,50

Verslag van de totstandkoming van de buurtspiegel en een buurtvisie van bewoners en ondernemers

Bij de ontwikkeling van een buurt mag de visie van de mensen die in de buurt wonen en werken niet ontbreken. Zij zijn de 'ogen en oren' van de buurt en weten als geen ander wat er speelt. Het wijkcentrum Oostelijke Binnenstad van Amsterdam heeft daarom bewoners van de Czaar Peterbuurt/Oostenburg uitgenodigd om een buurtspiegel te vormen. Een buurtspiegel is een brede afspiegeling van bewoners, kinderen en ondernemers uit de buurt. Samen hebben ze - met enthousiasme - een buurtvisie ontwikkeld.

In dit verslag is de buurtvisie weergegeven. Deze visie beschrijft de sterke en zwakke kanten van de buurt, de kansen en bedreigingen. De buurtspiegel doet aanbevelingen over sociale duurzaamheid, identiteit, cultuur, bedrijvigheid, brandveiligheid, samenleven en verkeer. De adviezen omvatten ook afspraken over gemeenschappelijke normen en waarden en eigen verantwoordelijkheid.

Met het opstellen van de buurtvisie is het werk van de buurtspiegel nog niet gedaan. De buurtspiegel wil in samenspraak met buurtbewoners en ondernemers de vinger aan de pols blijven houden bij de activiteiten van stadsdeel en projectontwikkelaars. Met steun van het stadsdeel wil de buurtspiegel - ook in de toekomst - de sociale cohesie in de Czaar Peterbuurt helpen versterken.