Jeugd

GGI als good practice van een sociale aanpak van jeugdcriminaliteit

Drs. Marjolein Goderie
Joni ten Dam

Volledige tekst (pdf)

2003

ISBN 90-5830-144-3
36 pag. € 7,-

Een beschrijving van de aanpak en resultaten van het Gezins Gedrags Interventieproject van de Stichting Humanitas Rotterdam

Gezins Gedrags Interventie (GGI) is een benadering van jeugdcriminaliteit die afkomstig is uit de Verenigde Staten. De aanpak richt zich op gezinnen met minderjarige kinderen waarin tenminste een van de kinderen herhaald delinquent gedrag vertoont. De methode beoogt om de interactie tussen de leden van de aangemelde gezinnen van gewelddadig en bedreigend te veranderen in niet-gewelddadig en niet-bedreigend gedrag. Daarnaast heeft deze interventiemethodiek tot doel om een herhaling van het crimineel gedrag bij de jeugdige tegen te gaan. Met de interventiemethode wil men bovendien voorkomen dat broers of zussen van de delinquente jongere crimineel gedrag gaan vertonen.
GGI is door Stichting Humanitas Rotterdam geïntroduceerd voor de hulpverlening aan allochtone gezinnen met kinderen waarvan minstens één kind in aanraking is gekomen met justitie. Het Verwey-Jonker Instituut heeft voor de Stichting Humanitas Rotterdam de interventiemethodiek beschreven en de bereikte resultaten in kaart gebracht.