La promesse d’un habitat socialement mixte

Un état des lieux des politiques et des recherches sur la mixité sociale et la gentrification aux Pays-Bas, en Belgique et en Suède
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Dat menging in de woonwijk de integratie zou bevorderen is een oude droom in de huisvestingspolitiek. Deze vraag is uitgewerkt in het onderzoek La promesse d’un habitat socialement mixite. Un état des lieux des politiques et des recherches sur la mixité sociale et la gentrification aux Pays-Bas, en Belgique et en Suède. De studie is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

 

In opdracht van PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) van het Parijse Ministère de l’Equipement is de huisvestingspolitiek in onder meer Nederland, België en Zweden bestudeerd. Door het politieke debat af te zetten tegen het wetenschappelijke discours over sociale menging, proberen de auteurs na te gaan of er gefundeerd bewijs is voor het gevoerde beleid. Daarmee proberen zij in dit Franstalige rapport bouwstenen aan te dragen voor effectieve interventies bij stedelijke vernieuwing.

Onderzoekers

  • Jan Willem Duyvendak
  • Peter van der Graaf

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: