Gespreksmodel sociale basis

PublicatiesGepubliceerd op: 12-04-24
De verwachtingen rond de sociale basis zijn hooggespannen. Maar wat verstaan we er precies onder? En waarom moeten we eigenlijk investeren in de sociale basis? Gemeenten en lokale partners mogen het begrip sociale basis zelf invullen. Voor de slagkracht van beleid is het nodig om samen af te bakenen wat je eronder verstaat: wat rekenen we wel tot de sociale basis en wat niet? Daarvoor ontwikkelden Movisie en het Verwey-Jonker Instituut een gespreksmodel dat de kans verhoogt dat de verwachtingen bij investeren in de sociale basis realistisch zijn.

Het Gespreksmodel Sociale Basis is een handig instrument dat je helpt om scherper te praten en te schrijven over de sociale basis: welke ingrediënten reken je tot de sociale basis en welke verwachting heb je bij investeringen in de sociale basis? Dit model kan een eerste handige stap zijn bij het creëren van een nieuwe beleidsvisie, maar kan je ook verder helpen tijdens het ontwikkelen van dit beleid.

Ook is het model handig als je diverse partners wilt betrekken in het afbakenen van het begrip en het bepalen van je doelstellingen rond de sociale basis.

Wat kun je met dit instrument?

  • Spraakverwarringen voorkomen rondom het begrip ‘sociale basis’.
  • Partijen bij elkaar brengen om het eens te worden over de afbakening van de sociale basis en de bedoelingen/verwachtingen van investeren in de sociale basis.
  • Meer scherpte creëren in het vertalen van beleid naar praktijk, bijvoorbeeld invullen van subsidieregelingen.
  • Een eerste stap zetten richting monitoring in de sociale basis: pas als je weet wat het is, kun je de stap maken naar monitoring.

Voor wie is dit instrument?

Het Gespreksmodel Sociale Basis is bedoeld voor gemeenten, die het begrip sociale basis gebruiken in hun beleidsstukken en die meer betekenis willen geven aan het begrip. Maar ook voor welzijnsorganisaties of andere partners in de sociale basis is het een handig instrument.

Onderzoekers

  • Maarten Kwakernaak
  • Jochum Deuten

Met medewerking van

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: