Medewerkers

Mr. drs. Lisanne Drost

Functie: Onderzoeker
E-mail: ldrost@verwey-jonker.nl

Onderzoeksgroep: Sociale vitaliteit en veiligheid

Onderzoeksthema's: Huiselijkgeweld, Veiligheid

Expertise: zelfbeschikking, huwelijksdwang, kindhuwelijken, verborgen vrouwen

Mr. drs. Lisanne Drost is sinds 2007 werkzaam als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij heeft veel ervaring met onderzoek op het terrein van veiligheid, rechtshandhaving en rechtspleging en houdt zich binnen het instituut voornamelijk bezig met huiselijk en seksueel geweld. Zo is Lisanne onder meer betrokken geweest bij projecten rondom de aanpak van huiselijk geweld, huwelijksdwang, mensenhandel, loverboys en eerwraak. Zij deed echter ook onderzoek naar (georganiseerde) criminaliteit en veiligheid. Haar specialiteit is het bereiken van groepen die doorgaans niet makkelijk te benaderen zijn. Enkele voorbeelden zijn: slachtoffers en daders van (huiselijk) geweld, prostituees en slachtoffers van mensenhandel. Lisanne studeerde Nederlands Recht en criminologie aan de Universiteit van Utrecht.

Publicaties

Extra publicaties