Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Informatie n.a.v. Kamervragen onderzoek Afstand en adoptie in Nederland 1956-1984

06 juni 2020

Het Verwey-Jonker Instituut voert in opdracht van het WODC het onderzoek ‘Afstand en adoptie in Nederland 1956 – 1984’ uit. In de beantwoording op Kamervragen heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming aangegeven dat er fouten zijn gemaakt in de aanmeldverslagen die het Aanmeldpunt Adoptie en Afstand heeft opgesteld en dat de verslagen niet op de juiste wijze waren opgeslagen bij het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Het Aanmeldpunt valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Maar wij werken graag mee om eventuele fouten te herstellen om het onderzoek zorgvuldig te kunnen vervolgen. Wij gebruikten de aanmeldverslagen voor de selectie van respondenten voor diepte-interviews. Onjuiste informatie zou de selectie kunnen beïnvloeden. Tot nu toe hebben wij alle gegevens van respondenten gecheckt. Tijdens het interview is er alle ruimte om het hele verhaal te vertellen en eventuele onjuistheden uit het aanmeldverslag te corrigeren.

Het ministerie wil de intakegesprekken voor het onderzoek niet langer door het Aanmeldpunt laten afnemen. Het aanmelden kon al langer ook rechtstreeks bij ons, en wij nemen deze functie nu volledig over tot en met 31 juli. Meer informatie vindt u hier.