Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

PAja!

PAja! is een Participatie Audit, waarbij cliënten in opvang-, zorg- en welzijnsvoorzieningen hun eigen voorzieningen beoordelen. De zogenoemde ‘keuringen van onderop’. De cliënten verrichten zelf onderzoek en interviewen onder meer medecliënten over hun ervaringen. De verbeteringen die hierbij komen bovendrijven worden, in samenspraak met de leidinggevenden, verwerkt in een reparatieplan en vervolgens grotendeels doorgevoerd. Het effect is tweeledig: de voorzieningen worden verbeterd, maar de cliënten zelf ervaren ook een vorm van empowerment. Tot nu toe worden elk jaar één of twee PAja!-projecten uitgevoerd. Zo hebben (jonge) cliënten van voorzieningen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Almere al met de aanpak gewerkt.

Neem voor meer informatie contact op met Diane Bulsink.