Senior onderzoeker onderwijs, gelijke kansen en diversiteit

32-36 uur per week Utrecht

We zijn op zoek naar een senior onderzoeker voor de onderzoeksgroep jeugd, opvoeding en onderwijs met kennis en ervaring op onderwijs, gelijke kansen en diversiteit. Thema’s waaraan je graag een bijdrage levert zijn o.a. gelijke kansen, preventie voortijdig schoolverlaten, verbinding onderwijs-jeugdhulp, goede toeleiding naar arbeidsmarkt en participatie.

 

Een van de onderzoeken waar je een rol in zult spelen gaat over de impact van de coronacrisis op de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. We denken binnen dit project mee over de kwantitatieve analyses die een samenwerkingspartner uitvoert. Wij gebruiken de uitkomsten vervolgens en vullen die aan met kwalitatief onderzoek. We leiden hiertoe jeugdigen uit de doelgroep op om leeftijdsgenoten te interviewen over dit onderwerp. Samen met de opgeleide jeugdigen analyseren we het verkregen materiaal en komen we tot resultaten en conclusies op basis waarvan het beleid kan worden aangepast of aangescherpt.

Daarnaast loopt er een onderzoek naar stagediscriminatie bij MBO-leerlingen waarin is gewerkt met de ‘mystery guest aanpak’ en begeleiden we de praktijk bij het doorontwikkelen van interventies om de stappen van VMBO naar studiekeuze en MBO naar arbeidsmarkt makkelijker te maken. De stagemakelaar is een van die interventies. Na doorontwikkeling moeten de interventies gereed zijn voor effectonderzoek.

Ook rond voor- en vroegschoolse educatie en primair en voortgezet onderwijs zijn we actief. We doen veelal effect- en procesonderzoek op dit terrein. Recent is er tevens een rekenkameronderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp uitgevoerd. Kortom een breed pallet aan thema’s binnen het onderwijs, dat vraagt om een combinatie van ervaring met diverse onderzoeksmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief, implementatiekennis en ervaring met verschillende onderwijstypen.

Als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut heb je aantoonbare vaardigheden en succes in het verwerven van onderzoeksopdrachten of onderzoeksprogramma’s. Je hebt een breed en relevant netwerk en ervaring met projectmanagement.

Wat ga je doen?

 • Je verricht zelfstandig onderzoek.
 • Je draagt zorgt voor de kwaliteit en het management van je eigen onderzoek vanaf de ontwerpfase tot en met rapportage of ander eindproduct, rekening houdend met begroting en tijdsplanning.
 • Je stuurt in geval van projectleiderschap andere onderzoekers in het projectteam aan.
 • Je stelt plannen op inzake acquisitie van nieuwe onderzoeksprojecten en –programma’s, je bent attent op (externe) ontwikkelingen en onderhoudt actief contacten die van belang zijn voor het verwerven van nieuwe opdrachten.
 • Je publiceert onderzoeksresultaten in rapporten, wetenschappelijke artikelen en voor het veld toegankelijke teksten.
 • Je draagt de verworven inzichten uit in presentaties en communicatie met externe partijen.

Wat vragen we van jou?

 • Een afgeronde studie in één van de sociale wetenschappen en ruime ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
 • Expertise op het terrein van onderwijs, gelijke kansen en diversiteit.
 • Een relevant netwerk en aantoonbare ervaring met het acquireren van onderzoeksopdrachten en/of –programma’s.
 • Ervaring met projectmanagement.
 • Aantoonbare redactionele vaardigheden, onder andere door publicaties.
 • Initiatiefrijk, een goed omgevingsbewustzijn, denkend vanuit kansen en een klantgerichte instelling.
 • Goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.

 Wij bieden:

 • Salaris afhankelijk van ervaring. Het maximum salaris voor de functie van senior onderzoeker bedraagt € 5.801,- (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. De cao Sociaal Werk is van toepassing.
 • Je ontvangt een individueel keuzebudget van circa 18% van het brutosalaris en een loopbaanbudget. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich blijvend ontwikkelt en eigenaarschap toont over zijn eigen leerproces.
 • Een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een collegiale, professionele en open werkomgeving, met ruimte voor initiatief en ontplooiing.

Enthousiast geworden?

Sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk 31 januari 2021. Vul het sollicitatieformulier hieronder in, of stuur via de mail je cv en motivatiebrief aan vacature@verwey-jonker.nl, t.a.v. Ruth Limpens, HR-manager. Vermeld in het onderwerp ‘sollicitatie senior onderzoeker jeugd’.

 

Sollicitatie formulier

 

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Frouke Sondeijker, Hoofd onderzoeksgroep jeugd, opvoeding en onderwijs, FSondeijker@verwey-jonker.nl.

 

Het Verwey-Jonker Instituut hecht waarde aan het erkennen en waarderen van verschillen tussen mensen om daarmee bij te dragen aan een optimaal functionerende organisatie. Wij streven dan ook naar een divers samengesteld personeelsbestand waarbij onze werknemers verschillen van geslacht, leeftijd, godsdienst, etnische achtergrond, seksuele voorkeur en arbeidsbeperkingen. 

 

Deel deze vacature op: