Vacature Raad van Toezicht

Utrecht

Het Verwey-Jonker Instituut staat voor kennis die bijdraagt aan de ontwikkeling van een vitale en veerkrachtige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Wij doen onderzoek naar de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Wij voeren ons onderzoek altijd uit in interactie met alle betrokkenen: financiers, stakeholders en deelnemers en doen ons onderzoek transparant op basis van professionele en wetenschappelijke integriteit. We doen dat voor het openbaar bestuur, voor maatschappelijke organisaties en voor al dan niet georganiseerde burgers. Resultaten van ons onderzoek stellen we actief beschikbaar aan de samenleving. Lees meer over onze onderzoeken en over het Instituut.

Het Verwey-Jonker Instituut is een non-profit stichting en wordt georganiseerd volgens een raad van bestuur – raad van toezicht-model. Het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht.

De raad van toezicht heeft de volgende vier rollen:

  • Toezichthouder op de organisatie, onder andere door het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.
  • Vervult de werkgeversrol voor de leden van de raad van bestuur
  • Adviseur en klankbord voor het bestuur en denkt in dat kader mee over de koers van de organisatie en de ontwikkeling van de onderzoeksprogrammering
  • Ambassadeur voor de organisatie en is zo nodig bereid het eigen netwerk in te zetten

Nieuwe leden

De raad van toezicht is op dit moment op zoek naar twee nieuwe leden om per 1 april 2024 te benoemen. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar met de twee maal de mogelijkheid tot aansluitende herbenoeming. De raad van toezicht komt tenminste vier maal per jaar bij elkaar en kent zes leden.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad vragen. De raad van toezicht wordt in ieder geval samengesteld op basis van algemene toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met het werk van het Verwey-Jonker Instituut en met een variatie in deskundigheden en competenties. De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarbij streeft de raad naar een diversiteit in de achtergrond van kandidaten.

Profiel  

  • Wij zoeken één kandidaat met financiële kennis en verantwoordelijkheid op zakelijk-financieel gebied. Een opleiding in bijvoorbeeld economie en/of bedrijfskunde is een pré voor deze positie. Je hebt affiniteit met, en ervaring in één of meer van de volgende aandachtsgebieden: non-profit instellingen, onderzoek, inzicht in werken in een projectorganisatie die afhankelijk is van diverse subsidie- en opdrachtgevers.
  • Daarnaast zoeken wij één kandidaat met bij voorkeur ervaring en of kennis van de zorg- of onderwijssector of het thema diversiteit en discriminatie.

Als toezichthouder heb je het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan. Je beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en een relevant netwerk. Je bezit een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand. Gelet op de huidige samenstelling van de raad van toezicht zijn ook beginnende toezichthouders zeer welkom te reageren.

Beloning

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding van 3.300 euro.

Enthousiast geworden?

Solliciteren kan via het formulier onderaan deze pagina tot 1 maart aanstaande. Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Onno de Zwart, algemeen directeur (odezwart@verwey-jonker.nl / 030-2300799).

Het Verwey-Jonker Instituut hecht waarde aan het bevorderen van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid binnen en buiten de organisatie. Daarom streven we naar een divers personeelsbestand in termen van werknemers hun gender, leeftijd, godsdienst, etnische/culturele achtergrond, seksuele voorkeur en arbeidsbeperkingen. Dit geldt ook voor de Raad van Toezicht waarbij we de diversiteit willen vergroten. Als organisatie zetten we ons blijvend in voor het creëren van een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt, gewaardeerd wordt en gelijke kansen heeft om te groeien en te bloeien.

Onno de Zwart

Contact

Sollicitatie formulier

Deel deze vacature op: