Publicaties

Minder filtersMeer filters
(Arbeids)participatie 2020

Verkennend onderzoek naar centrale belangenbehartiging voor Roma en Sinti

 • Drs. Eliane Smits van Waesberghe,
 • Dr. Jolanda Asmoredjo,
 • Micky Out, MSc
ISBN 978-90-5830-989-1Download deze publicatie
Coronadossier 2020

Stichting Leergeld Den Haag en corona

 • Dr. Asia Sarti
978-94-6409-029-1Download deze publicatie
Jeugdhulp 2020

Ervaringen met het doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp in de gemeente Amsterdam

 • Dr. Maaike van Rooijen,
 • Drs. Geeske Strating
ISBN 978-94-6409-023-9Download deze publicatie
Gezondheid en zorg 2020

Cultuursensitief zorgaanbod

 • Drs. Hans Bellaart,
 • Mariam Badou, MSc,
 • Dr. Asia Sarti,
 • Jamila Achahchah
ISBN 978-94-6409-012-3Download via KIS
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Zelfbeschikkingsrecht en eergerelateerd in geweld

 • Drs. Eliane Smits van Waesberghe
Download deze publicatie
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Inzicht in de problematiek van gezinnen gemeld bij Veilig Thuis

 • Drs. Bas Tierolf,
 • Prof. dr. Majone Steketee,
 • Antoniek Vermeulen
Download deze publicatie
(Arbeids)participatie 2020

Arbeidstoeleiding in Enschede voor mensen met en zonder niet-westerse migratieachtergrond

 • Dr. Marian van der Klein,
 • Lineke van Hal,
 • Leyla Reches, MSc,
 • Jule van den Berg
Download deze whitepaper
Polarisatie en verbinding 2020

Polarisatie tegengaan met theater op school

 • Suzan de Winter-Koçak, MSc,
 • Mariam Badou, MSc,
 • Amella Mesic, MSc
ISBN 978-94-6409-020-8Download deze publicatie
Onderwijs en ontwikkeling 2021

Levensbeschouwing en religie in de hulpverlening

 • Zsuzsa Kovács,
 • Jamila Achahchah
Download via KIS