Publicaties

Minder filtersMeer filters
Inburgering nieuwkomers 2021

De eerste stappen van nieuwe statushouders in Rotterdam

 • Marlinda van der Hoff, MSc,
 • Drs. Kirsten Tinnemans,
 • Ruth Yohannes, MSc
ISBN 978-94-6409-067-3Download deze publicatie
Inburgering nieuwkomers 2021

Evaluatie nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering in de ‘ondertussenperiode’

 • Dr. Iris Andriessen,
 • Dr. Jolanda Asmoredjo,
 • Ruth Yohannes, MSc,
 • Teuntje van Heese, MSc
ISBN 978-94-6409-012-3Download deze publicatie
Polarisatie en verbinding 2021

Preventie van radicalisering en extremisme

 • Dr. Harrie Jonkman,
 • Andreas Beelmann
ISBN 978-94-640-9036-9Download via KIS
Diversiteit 2021

Discriminatie op de woningmarkt

 • Dr. Iris Andriessen,
 • Dr. Karin Wittebrood
ISBN 978-94-6409-059-8Download deze publicatie
Onderwijs en ontwikkeling 2021

Hoe kunnen we vmbo-leerlingen ondersteunen om een onderbouwde studiekeuze te maken?

 • Dr. Maaike van Rooijen,
 • Leyla Reches, MSc
SBN 978-94-6409-062-8Download via KIS
Diversiteit 2021

Inburgering van dove en blinde statushouders

 • Drs. Marjan de Gruijter,
 • Ruth Yohannes, MSc
ISBN 978-94-6409-055-0Download via KIS
Armoede en schulden 2021

Ondersteuning van jongeren met schulden in Lelystad

 • Dr. Asia Sarti,
 • Dr. Marjolein Odekerken,
 • Noël Koster, MSc
ISBN 978-94-6409-057-4Download deze publicatie
Diversiteit 2021

Tussenevaluatie pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

 • Dr. Niels Hermens,
 • Merel Kahmann,
 • Micky Out, MSc,
 • Drs. Marjan de Gruijter
ISBN 978-94-6409-065-9Download deze publicatie
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Evaluatie Veilig Verder

 • Drs. Bas Tierolf,
 • Dr. Jolanda Asmoredjo,
 • Maarten Kwakernaak, MSc,
 • Mathilde Compagner, MSc
ISBN 978-94-6409-045-1Download deze publicatie