Publicaties

Minder filtersMeer filters
Buurten en leefbaarheid 2018

Leefomstandigheden inwoners met een Antilliaanse achtergrond in Den Haag

 • Esther Horrevorts,
 • Drs. Hans Bellaart
ISBN 978-90-5830-903-7Download via KIS
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2017

Het prototype triage-instrument 0.6 in de praktijk

 • Mr. dr. Katinka Lünnemann,
 • Milou Lünnemann, MSc,
 • Drs. Bas Tierolf
ISBN 978-89-05830-816-0Download deze publicatie
Ondermijning, criminaliteit en veiligheid 2018

Motieven van burgers om (niet) naar de rechter te gaan

 • Dr. Freek de Meere,
 • Marlinda van der Hoff, MSc,
 • Lisa Wilderink
Download deze publicatie
Inburgering nieuwkomers 2018

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

 • Inge Razenberg, MSc,
 • Drs. Marjan de Gruijter
ISBN 978-90-5830-902-0Download via KIS
Armoede en schulden 2018

Succesvol combineren van armoede- en gezondheidsbeleid

 • Dr. Monique Stavenuiter,
 • Jessica van den Toorn,
 • Mariam Badou, MSc,
 • Frea Haker,
 • Mirjam Fokkema
Download deze publicatie
Ondermijning, criminaliteit en veiligheid 2018

Publiek-private samenwerking in tijden van diffuse dreiging

 • Ronald van Steden,
 • Rozetta Meijer,
 • Lotte van Beers,
 • Jolijn Broekhuizen,
 • Dr. Freek de Meere
ISBN 978-90-5830-900-6Download deze publicatie
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2018

Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen

 • Mr. dr. Katinka Lünnemann,
 • Joost Huijer,
 • Katrien Bel, MSc,
 • Milou Lünnemann, MSc
ISBN 978-90-5830-895-5Download deze publicatie
Diversiteit 2018

Gelijke kansen op gelijke stages

 • Dr. Maaike van Rooijen,
 • Suzan de Winter-Koçak, MSc
ISBN 978-90-5830-896-2Download via KIS
Gezondheid en zorg 2018

Domein overstijgende aanpak MPG

 • Mr. dr. Katinka Lünnemann,
 • Mirte Loeffen,
 • Prof. dr. Majone Steketee,
 • Tamar Hoefsloot,
 • Katrien Bel, MSc
ISBN 978-90-5830-860-3Download deze publicatie