Publicaties

Minder filtersMeer filters
Gezondheid en zorg 2019

Casusonderzoek ketensamenwerking ’s-Hertogenbosch

 • Hèlen Heskes,
 • Marlinda van der Hoff, MSc,
 • Maarten Kwakernaak, MSc,
 • Jessica van den Toorn
Download deze publicatie
Diversiteit 2019

Is het schooladvies gekleurd?

 • Dr. Maaike van Rooijen,
 • Suzan de Winter-Koçak, MSc,
 • Mehmet Day, MSc,
 • Dr. Harrie Jonkman
ISBN 978-90-5830-941-9Download publicatie op KIS
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte

 • Sietske Dijkstra,
 • Milou Lünnemann, MSc,
 • Anne Boer,
 • Mr. dr. Katinka Lünnemann,
 • Hans Moors
Download deze publicatie
Inburgering nieuwkomers 2019

Gemengd wonen met statushouders

 • Drs. Kirsten Tinnemans,
 • Drs. Maarten Davelaar,
 • Femke Stoutjesdijk
ISBN 978-90-5830-939-6Download via KIS
Inburgering nieuwkomers 2019

Duldung

 • Drs. Kirsten Tinnemans,
 • Marlinda van der Hoff, MSc
ISBN 978-90-5830-933-4Download publicatie op KIS
Diversiteit 2019

Duurzame bruggen bouwen

 • Drs. Hans Bellaart,
 • Jamila Achahchah,
 • Mariam Badou, MSc
ISBN 978-90-5830-928-0Download publicatie op KIS
Diversiteit 2019

Communicatie tussen gemeente en laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond

 • Dr. Jolanda Asmoredjo,
 • Lineke van Hal,
 • Hèlen Heskes,
 • Mariam Badou, MSc
ISBN 978-90-5830-93-10Download publicatie op KIS
(Arbeids)participatie 2019

Onderzoekscahier arbeidsparticipatie jongeren met een beperking

 • Dr. Monique Stavenuiter,
 • Mariam Badou, MSc
Download via Divosa
Gezondheid en zorg 2019

Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland

 • Lineke van Hal,
 • Drs. Bas Tierolf,
 • Dr. Maaike van Rooijen,
 • Marlinda van der Hoff, MSc
ISBN 978-90-5830-936-5Download deze publicatie