Publicaties

Minder filtersMeer filters
Inburgering nieuwkomers 2020

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2020

 • Inge Razenberg, MSc,
 • Drs. Marjan de Gruijter
978-94-6409-035-2Download deze publicatie
Jeugdhulp 2020

Onafhankelijke reflectie Veranderagenda Samen Veilig Midden-Nederland

 • Dr. Onno de Zwart,
 • Anneke Brock, MSc
978-94-6409-027-7Download deze publicatie
Gezondheid en zorg 2020

Ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen

 • Dr. Niels Hermens,
 • Maarten Kwakernaak, MSc,
 • Mariam Badou, MSc,
 • Dr. Onno de Zwart
ISBN 978-94-6409-025-3Download deze publicatie
(Arbeids)participatie 2020

Verkennend onderzoek naar centrale belangenbehartiging voor Roma en Sinti

 • Drs. Eliane Smits van Waesberghe,
 • Dr. Jolanda Asmoredjo,
 • Micky Out, MSc
ISBN 978-90-5830-989-1Download deze publicatie
Coronadossier 2020

Stichting Leergeld Den Haag en corona

 • Dr. Asia Sarti
978-94-6409-029-1Download deze publicatie
Jeugdhulp 2020

Ervaringen met het doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp in de gemeente Amsterdam

 • Dr. Maaike van Rooijen,
 • Drs. Geeske Strating
ISBN 978-94-6409-023-9Download deze publicatie
Gezondheid en zorg 2020

Cultuursensitief zorgaanbod

 • Drs. Hans Bellaart,
 • Mariam Badou, MSc,
 • Dr. Asia Sarti,
 • Jamila Achahchah
ISBN 978-94-6409-012-3Download via KIS
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Zelfbeschikkingsrecht en eergerelateerd in geweld

 • Drs. Eliane Smits van Waesberghe
Download deze publicatie
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Inzicht in de problematiek van gezinnen gemeld bij Veilig Thuis

 • Drs. Bas Tierolf,
 • Prof. dr. Majone Steketee,
 • Antoniek Vermeulen
Download deze publicatie