Publicaties

Minder filtersMeer filters
Inburgering nieuwkomers 2021

De eerste stappen van nieuwe statushouders in Rotterdam

 • Marlinda van der Hoff, MSc,
 • Drs. Kirsten Tinnemans,
 • Ruth Yohannes, MSc
ISBN 978-94-6409-067-3Download deze publicatie
Inburgering nieuwkomers 2021

Evaluatie nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering in de ‘ondertussenperiode’

 • Dr. Iris Andriessen,
 • Dr. Jolanda Asmoredjo,
 • Ruth Yohannes, MSc,
 • Teuntje van Heese, MSc
ISBN 978-94-6409-012-3Download deze publicatie
Diversiteit 2021

Inburgering van dove en blinde statushouders

 • Drs. Marjan de Gruijter,
 • Ruth Yohannes, MSc
ISBN 978-94-6409-055-0Download via KIS
Inburgering nieuwkomers 2020

Monitoring en evaluatie pilot Inburgering+ in de regio Hart van Brabant

 • Drs. Kirsten Tinnemans,
 • Marlinda van der Hoff, MSc,
 • Merel Kahmann,
 • Ruth Yohannes, MSc
ISBN 978-94-6409-048-2Download deze publicatie
Inburgering nieuwkomers 2020

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2020

 • Inge Razenberg, MSc,
 • Drs. Marjan de Gruijter
978-94-6409-035-2Download deze publicatie
Inburgering nieuwkomers 2020

Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering: ontzorgen

 • Antoniek Vermeulen,
 • Drs. Kirsten Tinnemans
ISBN 978-94-6409-017-8Download deze publicatie
Diversiteit 2020

Evaluatie Programma Integratie en Participatie in de regio Alkmaar

 • Antoniek Vermeulen,
 • Marlinda van der Hoff, MSc,
 • Micky Out, MSc,
 • Ruth Yohannes, MSc
ISBN 978-94-6409-010-9Download deze publicatie
Inburgering nieuwkomers 2020

Vluchtelingen op weg naar werk

 • Drs. Kirsten Tinnemans,
 • Ruth Yohannes, MSc
ISBN 978-94-6409-005-5Download deze publicatie
Inburgering nieuwkomers 2020

Statushouders via een schakeltraject naar een beroepsopleiding?

 • Drs. Marjan de Gruijter,
 • Dr. Jolanda Asmoredjo,
 • Hannah de Lange,
 • Inge Razenberg, MSc,
 • Femke Stoutjesdijk
ISBN 978-90-5830-997-6Download via KIS