Werk en inkomen

Wat werkt bij baancreatie?

Download
2020

ISBN 978-90-5830-9-938
40 pag.

Veertien inspirerende voorbeelden

De veertien voorbeeldbedrijven en organisaties zijn bedoeld als inspiratie als u of uw bedrijf ook met baancreatie wil starten. De voorbeelden tonen dat het kan en dat het ook heel gewoon is om het te doen.

Voor meer voorbeelden en achtergrondinformatie verwijzen we naar ons onderzoeksrapport Werk voor iedereen. Baancreatie voor mensen met een
kwetsbare arbeidspositie.

Zie ook:
* Werk voor iedereen. Baancreatie voor mensen met een kwetsbare
arbeidspositie

* Literatuurstudie baancreatie. Bijlage bij 'Werk voor Iedereen. Baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie"