Diversiteit

Werken met culturele diversiteit

Marjolijn Distelbrink
Wilma Aarts, S-IPI

Download
2019
ISBN 978-90-5830-992-1

Een handreiking voor professionals

In deze handreiking van Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) gaan we in op hoe professionals die werken met jeugdigen en gezinnen om kunnen gaan met culturele diversiteit. De handreiking is vooral geïnspireerd op de werkpraktijk en ervaringen van Amsterdamse Ouder- en Kindteams, maar is ook relevant voor medewerkers van wijkteams of jeugdhulpinstellingen.

De handreiking laat zien wat bij het Ouder- en Kindteams Amsterdam wordt verstaan onder werken met culturele diversiteit, wat daarbij belangrijk is volgens collega’s en onderzoek, en wat er eventueel bij kan helpen.

Deze handreiking bestaat uit twee delen:
Deel 1 is bedoeld voor Ouder- en Kindteams Amsterdam en andere wijkteams:
• Wat is werken met culturele diversiteit en waarom is het belangrijk? (§1)
• Wat moet ik ervoor kunnen en weten? (§2)
• Hoe doe ik het in de praktijk (o.a. inspiratie van collega’s)? (§3)
• Wat kan ik er bij inzetten (methodes en instrumenten)? (§4)
• Hoe goed kan ik het al? (zelfevaluatie-instrument) (§5)

Deel 2 bevat een advies aan Ouder- en Kindteams Amsterdam over maatregelen die ervoor zorgen dat (leren) werken met culturele diversiteit goed wordt gewaarborgd in de organisatie. Het advies is gericht aan het programmateam en de directie van Ouder- en Kindteams Amsterdam.