Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

MoneyWays op het MBO

Marian van der Klein
Mariam Badou
S. Lamers
D. Kunkel

Met medewerking van
Femke Stoutjesdijk

Download

Handreiking

47 pag.

2019

ISBN 978-90-5830-986-0

Onderzoek naar de effecten en randvoorwaarden bij peerpreventie van schulden

Hulpverleners zien steeds meer jongeren in financiële problemen. Dat komt vooral door de financiële verantwoordelijkheden waar jongeren vanaf hun 18de verjaardag mee te maken krijgen. Waar het tot hun 18e vooral gaat over kleedgeld en abonnementen, moeten jongen ná hun 18e beslissingen maken over een eigen zorgverzekering, studiefinanciering en toeslagen.

Veel jongeren zijn rond hun 18e financieel kwetsbaar en dreigen dan in de schulden te geraken. Het peer-to-peer lesprogramma MoneyWays zet zich in om armoede en financiële problemen onder jongeren bespreekbaar te maken.

De interventie bestaat uit drie opeenvolgende lessen en richt zich op jongeren op middelbareen mbo-scholen. De lessen worden verzorgd door ‘peers’, ook wel ervaringsdeskundigen, die qua leeftijd en ervaring aansluiten op de leefwereld van de jongeren.

Het Verwey-Jonker Instituut deed samen met het Nibud onderzoek naar de effecten en de ervaringen van deze peer-to-peer benadering.