Participatie

Groen Verbindt: het buurtonderzoek

Lisa Wilderink
Marian van der Klein

Download
2019
23 pag.

In 2015 is bij het Oranje Fonds het programma Groen Verbindt gestart: een driejarig programma waarmee het Fonds sociale samenhang, sociale participatie en leefbaarheid in buurten wil versterken. Via de ondersteuning van buurttuinen (groene, sociale initiatieven) beoogt het Fonds de ontmoeting tussen buurtbewoners onderling te bevorderen. Daarnaast wil het Fonds ook de ontmoeting tussen buurtbewoners en cliënten van instellingen bevorderen om daarmee contact en wederzijds begrip te stimuleren.

Zie ook de andere publicaties over Groen Verbindt: