Seksueel en huiselijk geweld

Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Marian van der Klein
Jacques Dane
Majone Steketee

Met medewerking van
Esther Horrevorts
Katinka Lünnemann

Download
Samenvatting

Persbericht
2019

40 pag.

Ervaringen, risicofactoren en doorwerking in het latere leven

Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoek naar geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Instellingen voor kinderen met psychiatrische problemen waren niet altijd de veilige omgeving die ze hadden moeten zijn om aan herstel te werken. In het verleden heeft in menig instelling geweld plaatsgevonden. Geweld tussen jongeren onderling, maar ook geweld van medewerkers tegen jongeren. Dat blijkt uit een deelonderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut verrichtte naar de kinder- en jeugdpsychiatrie van 1945 tot nu.

Vragenlijst
Het deelonderzoek werd gedaan in opdracht van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, onder leiding van prof. Micha de Winter. Meer dan honderd oud-patiënten met negatieve ervaringen, vulden een vragenlijst in. De onderzoekers hadden diepte-interviews met 24 slachtoffers en spraken met ongeveer 20 oud-medewerkers in de sector. Ook vond er archiefonderzoek plaats bij de Inspectie en bij instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Psychisch
De oud-patiënten hebben vooral psychisch geweld ervaren. Mensen zijn gepest, hebben vernederingen doorstaan en er is gedreigd met plaatsing in de isoleercel of met ouders niet meer mogen zien. Onderzoeker Marian van der Klein: “Ik vind het wrang dat kinderen die werden opgenomen om beter te worden, zich in de instellingen niet veilig voelden, maar werden geconfronteerd met geweld en verwaarlozing.”

Slechter
Het risico dat kinderen er slechter uit kwamen, dan ze erin gingen was aanwezig. Tijdens de opname werden ze gestigmatiseerd, voelden ze zich ontheemd en werden ze geconfronteerd met gedrag van groepsgenoten dat als verwarrend, bedreigend of angstwekkend werd ervaren. Daarover werd niet gesproken, er was geen aandacht voor de impact die een opname in een instelling op kinderen heeft.

Lees het eindrapport via de download knop aan de zijkant van deze pagina.

Totaaloverzicht van de bronstudies:
1. Klein, M. van der, & Dane, J. (2019). Contextstudie over kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
2. Klein, M. van der, & Horrevorts, E. (2019). Bronstudie survey over geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
3. Lünnemann, K., & Steketee, M. (2019). Bronstudie interviews over geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
4. Dane, J., & Klein, M. van der (2019). Bronstudie archiefonderzoek: sporen van geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Zie ook de website van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg en de pagina's met betrekking tot het Eindrapport van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg.