Diversiteit

Geboren en getogen

Mehmet Day
Mariam Badou

Met medewerking van
Majone Steketee
Trees Pels
Siham el Moussaoui
Thanja van Kaam

Download via www.kis.nl

2019
ISBN 978-90-5830-958-7
49 pag.

Onderzoek naar de identiteitsbeleving en gevoelens van binding van jongeren met een migratieachtergrond

In deze studie heeft Kennisplatform Integratie & Samenleving exploratief onderzoek gedaan naar de betekenis van binding in relatie tot identiteitsbeleving bij jongeren met een migratieachtergrond uit de leeftijdscategorie van 16-24 jaar van de tweede en derde generatie.
De studie biedt inzicht in de belevingswereld van jongeren, hoe zij hun identiteit beleven en op welke manier zij bindingen ervaren met de verschillende leefwerelden zoals de Nederlandse samenleving, het land van herkomst en verschillende sociale groepen.
We concluderen dat jongeren meervoudige bindingen ervaren, die samenhangen met de meervoudige en hybride identiteitsbeleving van jongeren. Per context kan het verschillen of iemand zich sterker identificeert met de etnische achtergrond, het Nederlands zijn of juist de religieuze achtergrond.

Bekijk de KIS animatiefilm over identiteitsbeleving