Lokaal Sociaal Domein

Evaluatie Bijspringen & Versterken

Maarten Kwakernaak
Jochum Deuten

Download

[zie ook het nieuwsbericht|

2019
ISBN 978-90-5830-957-0
32 pag.

Met Bijspringen & Versterken is een nieuwe weg ingeslagen voor community building en ondersteuning van kwetsbare inwoners in de Amstelveense wijk Bankras/Kostverloren. Zes organisaties werken intensief samen aan sterkere verbindingen in de wijk, met specifieke aandacht voor inclusie van mensen met psychische problematiek, lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en verward gedrag.

Na anderhalf jaar zijn de eerste resultaten veelbelovend. Inwoners ervaren de meerwaarde van deze aanpak. Zo ontstaan er steeds meer verbindingen in de wijk en bouwen kwetsbare inwoners waardevolle contacten op, doen vrijwilligerswerk of vinden een plaats op de arbeidsmarkt. Het team van Bijspringen & Versterken heeft zich ontwikkeld tot een multidisciplinair en integraal team. Zo kunnen zij complexe problematiek gezamenlijk beter signaleren en oppakken.

In dit rapport zijn de bevindingen te vinden van een evaluatieonderzoek naar anderhalf jaar ‘Bijspringen & Versterken’ in Amstelveen. De conclusies leiden tot een aantal aanbevelingen aan de deelnemende organisaties, die ook als inspiratie kunnen dienen voor andere gemeenten die investeren in community building en inclusie van kwetsbare inwoners.