Participatie

Duurzaamheid door Haagse wijken 2018

Beknopte evaluatie van een waarderingssubsidie

De gemeente Den Haag heeft de ambitie in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Bewoners worden gestimuleerd een actieve bijdrage te leveren via de regeling ‘Duurzaamheid door Haagse wijken 2018’. Deze regeling waardeert bewoners die een initiatief nemen met een geldelijke bijdrage. In deze rapportage evalueren we de uitvoering van de regeling in 2018.

De ervaringen van deelnemers aan de huidige subsidieregeling ondersteunen de conclusies uit eerdere evaluaties. De regeling geeft vertrouwen aan bewoners die duurzame initiatieven willen ontwikkelen en biedt hen praktische handvatten. Het bereik van de regeling blijft ondanks de positieve resultaten uit de enquête een punt van aandacht. Er lijkt nog steeds meer expliciete aandacht nodig voor de vraag hoe de communicatie met de stad is vormgegeven. Ervaringen kunnen meer structureel worden opgehaald en intern in gemeentelijke diensten worden besproken.