Ondermijning en criminaliteit

Voedingsbodems voor radicalisering in Zwolle

Rozetta Meijer
Tom van Ham
Maaike van Kapel
Jolijn Broekhuizen
Anton van Wijk

Download
2018
ISBN 978-90-5830-904-4
77 pag.

Prevalentie en implicaties voor beleid

Het Verwey-Jonker Instituut en Bureau Beke voerden in opdracht van de gemeente Zwolle onderzoek uit naar de voedingsbodems voor radicalisering in Zwolle en de implicaties daarvan voor het preventiebeleid. In dit rapport beschrijven we de bevindingen van het onderzoek dat middels een enquĂȘte onder jongeren en interviews met jongeren, eerstelijnsprofessionals, sleutelfiguren en beleidsmedewerkers is uitgevoerd.

Het rapport bestaat uit drie delen. In deel 1 geven we antwoord op de vraag welke voedingsbodems voor radicalisering in Zwolle aanwezig zijn. In deel 2 gaan we in op de vraag in hoeverre de gemeente Zwolle in haar beleid al aandacht heeft voor het tegengaan van deze voedingsbodems. In deel 3 staan we tot slot stil bij de gevolgen van deze bevindingen voor de preventie van radicalisering en doen we aanbevelingen voor beleid.