Jeugd

Vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie

Jolijn Broekhuizen
Maaike van Kapel
Majone Steketee
Lilian Roetman

Download via www.kis.nl

2018
ISBN 978-90-5830-869-6
77 pag.

Een analyse van ISRD-3: een grootschalig onderzoek onder scholieren

Hoeveel vertrouwen hebben jongeren in de politie? Voelen ze zich rechtvaardig behandeld? En zijn er verschillen tussen hoe jongeren met verschillende etnisch-culturele achtergronden daarover denken?
Op basis van de gegevens van een grootschalig jongerenonderzoek (de derde International Self-Report Delinquency Study, ISRD-3) is nagegaan hoe het met het vertrouwen van jongeren in de politie is gesteld. In dit rapport geven we antwoord op drie overkoepelende vragen:

In hoeverre is er bij jongeren sprake van vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie?
Zijn er hierin verschillen tussen jongeren met verschillende etnisch-culturele achtergronden?
Welke factoren zorgen voor meer of minder vertrouwen in de politie?

De jongeren kregen vragen over of ze vinden dat de politie respectvol met ze omgaat en eerlijke beslissingen neemt. Of ze denken dat als slachtoffers die een misdaad aangeven, de politie dan slachtoffers met een andere etnische achtergrond hetzelfde behandelt als slachtoffers met een Nederlandse achtergrond. En of ze het terecht vinden wat er van de politie wel of niet mag.
De uitkomsten van dit onderzoek dienden ter input voor het vervolgonderzoek naar vertrouwen van jongeren in de drie instituties politie, onderwijs en politie.