Diversiteit

Pleegzorg op maat

Download

Samenvatting

Handreiking

2018
ISBN 978-90-5830-907-5
65 pag.

Werving en binding van islamitische pleegouders

In opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland deed het Verwey-Jonker Instituut onderzoek naar effectieve werving en behoud van islamitische pleegouders.

De vraag naar pleegzorg is de laatste jaren fors gestegen. Tegelijkertijd kampt de pleegzorg met een tekort aan pleegouders, waaronder pleegouders met een migratieachtergrond. Pleegzorgbestanden zijn nog tamelijk wit, en vormen nauwelijks een afspiegeling van de regionale multi-etnische samenleving. Dit rapport biedt inzicht in de verschillende perspectieven van pleegzorginstellingen, intermediairs en (aspirant-)pleegouders en biedt aanknopingspunten voor beleid en praktijk. Op basis van ons onderzoek doen we een aantal aanbevelingen voor de werving, begeleiding, screening, training en matching van islamitische pleegouders. Deze kunt u raadplegen in het rapport zelf, en ook in de aparte handreiking.

KIS deed in 2015 al onderzoek naar de rol van etniciteit, cultuur en religie in de pleegzorg. Lees deze publicatie hier.