Ondermijning en criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit en de meldingsbereidheid van burgers

Een pilotonderzoek in drie buurten in Brabant-Zeeland

Met dit onderzoek – in opdracht van de Taskforce Brabant-Zeeland – proberen we meer zicht te krijgen op de bereidheid van burgers om criminaliteit te melden, en in de factoren die daarbij een rol spelen. Juist bij ondermijnende criminaliteit is een dergelijk inzicht van groot belang. Burgers weten vaak meer dan bevoegde organisaties; zij zijn hun primaire informatiebron.