Ondermijning en criminaliteit

Doe-het-zelfsurveillance

Shanna Mehlbaum
Ronald van Steden

m.m.v. Meintje van Dijk

Download

Samenvatting

2018
ISBN 978-90-1240-335-1

Een onderzoek naar de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepen

WhatsApp-buurtgroepen zijn een ingeburgerd fenomeen geworden in Nederland. Veel mensen houden hun eigen buurt in de gaten. Op grote schaal alarmeren ze elkaar over verdachte zaken via WhatsApp. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe deze WhatsApp-buurtgroepen functioneren en welke bijdrage ze leveren aan sociale veiligheid.

Voor dit onderzoek volgden we voor langere tijd zes WhatsApp-buurtgroepen in vier gemeenten. Het bleek dat hoewel de bewoners relatief weinig verdachte situaties opmerken en doorzetten naar de politie, de groepen wel bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt. Daarnaast biedt de aanwezigheid van de WhatsApp-buurtgroepen een mogelijkheid om de relatie tussen de buurtbewoners en de politie te verbeteren. Politie en gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van de WhatsApp-buurtgroepen.

In dit onderzoek brachten we de rollen en verwachtingen van de verschillende partijen in kaart. Deze informatie kan professionals helpen om op lokaal niveau de samenwerking met de WhatsApp-buurtgroepen te optimaliseren.