Diversiteit

Samenwerking tussen formele en informele opvoedondersteuning

Hoe leg je een vruchtbare bodem om samen te werken?

Na de transformatie van de zorg voor jeugd willen veel gemeenten investeren in het bouwen aan duurzame samenwerkingen tussen de wijkteams jeugd, Centra voor Jeugd en Gezin en informele partijen in de wijk die actief zijn rondom opvoeding. Vrijwilligersorganisaties – waaronder migrantenzelforganisaties (MZO’s) - kunnen een cruciale rol spelen in het ondersteunen van ouders. Dat kan gaan om migrantenouders of andere ouders die niet weten waar ze ondersteuning bij de opvoeding kunnen vragen.

Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde een toolkit; die organisaties kunnen gebruiken om een brug te slaan tussen formele en informele opvoedondersteuners. Hoe kunnen zij elkaar versterken en bovenal: hoe verbind je deze groepen? De toolkit bestaat uit een PowerPoint, een handreiking voor de bijeenkomstleider en hand-outs voor de deelnemers.

Daarnaast zijn er drie brochures, voor de formele werkers, de informele werkers en de gemeente.