Diversiteit

Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland

Ron van Wonderen
Maaike van Kapel

Download
2017
ISBN 978-90-5830-813-9
156 pag.

Uit onderzoek van de afgelopen jaren blijkt dat veel moslims in Nederland ervaringen hebben met discriminatie. Ook blijkt uit onderzoek naar triggerfactoren voor antisemitisme uit 2015 dat een aanzienlijk aantal niet-islamitische jongeren zegt niet positief te denken over moslims in Nederland. Deze onderzoeken bieden echter onvoldoende aanknopingspunten en handvatten voor de bestrijding van moslimdiscriminatie onder jongeren.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht om onderzoek onder jongeren naar de oorzaken van negatieve beeldvorming over moslims in Nederland, en naar de (trigger)factoren die bijdragen aan moslimdiscriminatie onder jongeren. Om dat te achterhalen zijn ruim 3700 jongeren tussen de 12 en 23 jaar ondervraagd. Daarnaast bevroegen we ruim 2000 volwassenen als referentie. In dit rapport vindt u de onderzoeksresultaten, evenals een aantal aanknopingspunten voor beleid.