Armoede en Schulden

Zwolle Actief: kwalificeren in plaats van diskwalificeren

Meintje van Dijk
Trudi Nederland
Sven Oostrik

Download
2017
ISBN 978-90-5830-832-0

Een evaluatie van activerende coaching van dak- en thuislozen in Zwolle

Dit rapport omvat het evaluatieverslag van activerende coaching door Zwolle Actief (2014 t/m mei 2017) en beantwoordt de vraag naar de toekomstbestendigheid. Het doel van Zwolle Actief is voor iedere dak- en thuisloze een springplank te organiseren naar een volwaardige plaats in de samenleving. Het uitgangspunt van de aanpak is maatwerk. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke coaching.

In de evaluatie zijn diverse partijen geraadpleegd over de opbrengsten van de maatwerkaanpak, zoals de zes samenwerkende organisaties bij Zwolle Actief, de activeringscoaches die de persoonlijke coaching uitvoeren, de externe partners (betrokken ketenpartners en ondernemers waar de dak- en thuislozen aan het werk zijn). Maar vooral is naar de mening van dak- en thuislozen zelf gevraagd. Dit is gedaan via een peer-to-peermethode: zes deelnemers aan Zwolle Actief hebben vragenlijsten afgenomen bij hun mede dak- en thuislozen. Centraal in dit rapport staat wat Zwolle Actief de dak- en thuislozen oplevert.