Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

Download
2017
ISBN 978-90-5830-793-4
49 pag.

In 2015 startte de gemeente Zaanstad met de pilot ‘budget maatwerkondersteuning’, bedoeld voor mensen die in armoede dreigen te raken of kortdurende ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld om een borg voor een nieuwe woning te voldoen of om een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar weg te nemen. Op de langere termijn zou de ondersteuning ook moeten bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie. Deelnemers krijgen toegang tot het budget via de sociale wijkteams en jeugdteams. Het Verwey-Jonker Instituut en Slim Beleid evalueerden de werking van de pilot. Wat is het effect van het maatwerkbudget en onder welke voorwaarden werkt het? We keken daarbij naar de effecten op korte termijn: heeft het budget de deelnemer geholpen met zijn of haar probleem? En of het budget op langere termijn ervoor zorgde dat deelnemers beter ‘mee konden doen’ met de maatschappij. Twintig casussen zijn op deze manier minutieus in kaart gebracht. Van tien casussen berekenden we ook wat de maatschappelijke kosten zouden zijn geweest zonder de inzet van het maatwerkbudget.