Jeugd

Evaluatie passend onderwijs

Rob Gilsing

Download
2017
ISBN 978-90-5830-814-6
22 pag.

Tussenevaluatie 2017 programma passend onderwijs

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn scholen zelf verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek te bieden. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap gaf aan het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de opdracht om van 2014-2020 de invoering van Passend Onderwijs te evalueren. De bedoeling van deze evaluatie is dat de invoering van de wet op beleidsniveau wordt beoordeeld. Daarnaast doet het NRO aanbevelingen om de invoering van de wet in de onderwijspraktijk te verbeteren.
Het Verwey-Jonker instituut beoordeelde het evaluatieprogramma dat het NRO uitvoert, met als uitgangspunt de doelen die door het ministerie voor NRO zijn gesteld. In deze tussenevaluatie doen wij aanbevelingen voor het NRO, op basis waarvan de organisatie van het onderzoek verbeterd kan worden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.