Armoede en Schulden

Een inclusieve maatwerkaanpak armoede en schulden

Download via www.kis.nl
2017
ISBN 978-90-5830-817-7
9 pag.

Tips voor wijkteams en gemeenten

Gemeenten bieden sinds een aantal jaren ondersteuning op maat voor mensen met betalingsachterstanden en problematische schulden. Veel cliënten die op deze wijze  worden geholpen, hebben een migratieachtergrond.

In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan, die gemeenten en wijkteams kunnen helpen om financiële ondersteuning op maat effectief in te zetten voor deze groep cliënten.

Voorbeelden van tips waar professionals mee aan de slag kunnen, zijn: het inzetten van maatjes met een migratieachtergrond of getrainde ervaringsdeskundigen en het effectief gebruik maken van de kennis van externe professionals en vrijwilligers.