Diversiteit

Dilemma’s van hulpverleners bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming

Eliane Smits van Waesberghe
Hanneke Felten
Lisanne Drost
Ikram Taouanza
Afiah Vijlbrief

Download
2017
ISBN 978-90-5830-833-7

Onderzoek naar hulpverlening en zelfbeschikking in de context van mensen met een niet-Nederlandse of biculturele achtergrond

Met welke dilemma’s krijgen hulpverleners te maken als zij hulp bieden rond zelfbeschikkingskwesties (zoals partnerkeuze en relatievorming) aan mensen met een niet-Nederlandse of biculturele achtergrond?

In dit onderzoek ondervroegen we zowel hulpverleners als de mensen die de hulp vragen. Waar worstelden de hulpverleners mee en hoe kunnen we deze dilemma’s duiden in het licht van de bestaande hulpverlening? Ook vroegen we welke oplossingsrichtingen hulpverleners voor deze dilemma’s zien. Die legden we vervolgens voor aan de hulpvragenden en vroegen hoe deze aan konden sluiten bij hun wensen en behoeften. Het rapport bevat ook aanbevelingen, zowel voor organisaties als voor de lokale en landelijke overheid.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Directie Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Verwey-Jonker Instituut werkte hiervoor samen met Movisie.