Diversiteit

De rol van gemeenten bij arbeidsparticipatie van vluchtelingen

Inspirerende voorbeelden

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft de aanpak van vijf gemeenten bij arbeidsparticipatie van vluchtelingen in kaart gebracht. Deze gemeentes dienen ter inspiratiebron voor andere gemeenten. Zo kunnen zij ervaringen delen en het beleid versterken waar nodig. Door de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van statushouders bij het vinden van werk. Hoe een gemeente dat invult, verschilt. KIS onderzocht de begeleidingstrajecten van gemeenten Utrecht, Westland, Zaanstad, Amsterdam en Eindhoven. Hoewel de onderzoekers benadrukken dat er niet één oplossing is, kent iedere aanpak elementen die andere gemeenten mogelijk inspireren.
Naast het algemene rapport is ook het beleid van de vier gemeenten afzonderlijk uitgezet.

Download de factsheets van Utrecht, Westland, Zaanstad, Amsterdam en Eindhoven.